Saturday, January 21, 2006

A Fabulous Adventure 华丽的冒险 : 05 : 太多

05. 太多 (Too Much)

喜欢一个人孤独的时刻 但不能喜欢太多
I like it when I'm lonely,
but I can't like it too much
在地铁站或美术馆 孤独像睡眠一样喂养我
At the subway station or art gallery,
loneliness is like sleep, both nurture me the same

以永无止境的坠落 需要音乐取暖
In order to keep falling,
I need music to give me warmth
喜欢一个人孤独的时刻 但不能喜欢太多
I like it when I'm lonely,
but I can't like it too much

喜欢一个喝着红酒的女孩 在下雨音乐奏起的时候
I like a girl who drinks red wine,
when it rains and music is memorialized
把她送上铁塔给全世界的人写明信片
Send her up a building,
to write postcards to all the people in the world
像一只鸟在最高的地方 歌声嘹嘹
Like a bird in the highest place,
with a radiant voice
喜欢一个喝着红酒的女孩 但不能喜欢太多
I like a girl who drinks red wine,
but I can't like her too much

喜欢一个阳光照射的角落 但不能喜欢太多
I like a sunlit corner,
but I can't like it too much
是幼稚园的小朋友 笑声像睡眠一样打扰我
It's the kindergarten kids,
their laughter disturbs me as much as sleep does
我们轻轻的挥一挥手 凝结照片的伤口
We lightly wave to each other,
closing up the wound the photo gave me

我喜欢一个阳光照射的角落 但不能喜欢太多
I like a sunlit corner,
but I can't like it too much
喜欢一个人孤独的时刻
I like it when I'm lonely,
但不能喜欢 太多
but I can't like it too much

Translation Credit: Sweet Rapture


xi huan yi ge ren gu du de shi ke dan bu neng xi huan tai duo
zai di tie zhan huo mei shu guan gu du xiang shui mian yi yang wei yang wo

yi yong wu zhi jing de zhui luo xu yao yin yue qu nuan
xi huan yi ge ren gu du de shi ke dan bu neng xi huan tai duo

xi huan yi ge he zhe hong jiu de nuu hai zai xia yu yin yue zou qi de shi hou
ba ta song shang tie ta gei quan shi jie de ren xie ming xin pian
xiang yi zhi niao zai zui gao de di fang ge sheng liao liao
xi huan yi ge he zhe hong jiu de nuu hai dan bu neng xi huan tai duo

xi huan yi ge yang guang zhao she de jiao luo dan bu neng xi huan tai duo
shi you zhi yuan de xiao peng you xiao sheng xiang shui mian yi yang da rao wo
wo men qing qing de hui yi hui shou ning jie zhao pian de shang kou

wo xi huan yi ge yang guang zhao she de jiao luo dan bu neng xi huan tai duo
xi huan yi ge ren gu du de shi ke
dan bu neng xi huan tai duo