Saturday, January 21, 2006

Groupies 吉他手: 07 : A Practice

07 A Practice

每一天都是。。。
eh 为什么下雨天就不能去地下道路?

oh… 每一天都是新的练习 用今天换走失去的


mei yi tian dou shi…
eh wei shen me xia yu tian jiu bu neng qu di xia dao lu?

oh… mei yi tian dou shi xin de lian xi yong jin tian huan zou shi qu de